Forældrekøb ApS - Vi er uvildige, økonomiske eksperter i forældrekøb

Dine muligheder ved forældrekøb

Det er billigere at låne, når du har penge. Det kan I udnytte som familie til at finansiere en forældrekøbsbolig.

Med et billigere lån kan du holde prisen på boligen nede eller gøre det muligt at finde en mere attraktiv bolig. Der er dog også ulemper ved forældrekøb, og det giver ofte mange overvejelser i forhold til skat og regnskab både før og efter, du har købt ejendommen. Hos Forældrekøbsrevisoren giver vi dig klar besked ud fra netop dine muligheder. Først og fremmest kan forældrekøb ske både som forældres køb af bolig til børn eller børnebørn, eller som børns køb af bolig til forældre. Selve købet kan ske enten som et reelt køb, eller som lån eller gave.

Største fordel og ulempe ved forældrekøb

I korte træk er den væsentligste fordel ved forældrekøb adgangen til billigere finansiering, så du kan holde prisen nede eller købe en mere attraktiv bolig, mens den største ulempe er, at forældrene får en erhvervsmæssig aktivitet, når de ejer og udlejer en bolig. Dermed bliver de underlagt særlig lovgivning, herunder både regnskabs- og skattelovgivning. Disse regler er desværre ganske komplicerede, men her er vi specialister, som kan sikre dig den optimale løsning – i øvrigt fuldt fradragsberettiget.

Vi kan naturligvis hjælpe og rådgive inden for alle disse felter, så du har et klart og sikkert overblik både inden forældrekøbet og efterfølgende som boligejer og udlejer.

Kontakt os på tlf. 3131 3667 eller på e-mail info@foraeldrekoebsrevisoren.dk.

Det skal du vide om forældrekøb

Her er dine fordele

 • Har du som købende generation formue, eller adgang til solide belåningsmuligheder, kan du som oftest skaffe en meget billig finansiering af hele boligens pris.
 • Der er mulighed for boligsikring.
 • Du får fradrag for driftsomkostninger til den udlejede bolig.
 • Du får fradrag for omkostninger til rådgiver.
 • Der er mulighed for fradrag af renter i den personlige indkomst.
 • Som ejer skal du ikke betale ejendomsværdiskat, hvis du ikke selv bor i boligen.

Her kan der være ulemper

 • Det er et krav, at du udarbejder et regnskab for din udlejningsaktivitet.
 • Der er særlige krav, når du udarbejder selvangivelse.
 • Reglerne for regnskab og selvangivelse er desværre ikke særlig klare, og der er flere forskellige måder at både opgøre og beskatte aktiviteten på.
 • Får du gevinst ved senere afståelse af boligen, er den skattepligtig, hvis du ikke som ejer har boet i boligen.

Her er de typiske udfordringer

 • Er lejen ikke fastsat på markedsvilkår, kan der opstå gavebetragtninger m.v., som medfører skatter og afgifter for begge parter.
 • Desværre er omkostningsbegrebet for driftsomkostninger ved udlejning ikke skattemæssigt entydigt, og derfor er det ikke klart, hvad du kan trække fra.
 • Det er kompliceret at vælge beskatningsmodel og kræver hjælp fra eksperter.
 • Reglerne for at opgøre avancer/tab, når du afstår boligen, er meget komplicerede og giver flere muligheder.

Vi kan naturligvis hjælpe og rådgive inden for alle disse felter, så du har et klart og sikkert overblik både inden forældrekøbet og efterfølgende som boligejer og udlejer.

Kontakt os på tlf. 3131 3667 eller på e-mail info@foraeldrekoebsrevisoren.dk.

Hjælp godt på vej

Hvorfor
forældrekøb?

Brug uvildige specialister

Kom trygt gennem
processen

Rådgivning, regnskab og skat

Sådan
hjælper vi

Forældrekøb ApS - Vi er uvildige, økonomiske eksperter i forældrekøb

Fast pris for rådgivning, regnskab og selvangivelse kr. 4.400 + moms

(eller en nettoomkostning på kr. 2.310 ved en skat på 58 % af sidst tjente kr.)
Se hvad du får
Forældrekøb ApS - Vi er uvildige, økonomiske eksperter i forældrekøb

Tal med os

Du kan ringe til os eller booke et møde med en af vores rådgivere.
Kontakt os